Kundnära strategier för utveckling
Fredrik Roech Hansen och David Sjöborg var båda managementkonsulter inom samma organisation och upptäckte att de delade erfarenheter och visioner om nya arbetssätt. Genom att tillsammans starta Tinctor 2005 har de kunnat utveckla sina egna idéer inom företagsutveckling och organisationsfrågor mycket framgångsrikt.
- Känslan att på ett praktiskt sätt kunna skapa bättre resultat hos kunden är en skön drivkraft, konstaterar Fredrik.
Till skillnad från den större koncern de tidigare arbetade för har Tinctor ett tydligt kundfokus där kundens behov och problem står i fokus från start.
- Vi involverar kunden så att de äger förändringsfrågan när vi gjort våra insatser, annars är risken att goda föresatser mynnar ut i ingenting, menar Fredrik.
Erfarenheten Tinctor gjort är att kundernas problem ofta rör sig kring styrning och bristande resultatfokusering. De börsbolag, myndigheter och offentliga förvaltningar de främst arbetar med kommer till Fredrik och David med ett uttalat problem, såsom oklar ansvarsfördelning. Tinctor hjälper då, i nära samverkan med kunden, till att skapa tydliga strukturer och mål för verksamheten.
- Genom att tidigt formulera mål för både kundens behov och våra insatser kan vi tydligt följa upp processen och läsa av resultaten över tid, säger Fredrik.

Utgångspunkten för Tinctors insatser är inte nödvändigtvis en kris eller pressad ekonomi, varje kund möts där de befinner sig. Lönsamhetsförbättring, översyn av kostnadslägen, råd inför upphandlingar och nya mål kan vara utgångspunkten för Tinctors arbete.
- Utifrån frågeställningar om var man befinner sig och vart man vill nå utarbetar vi en strategi, i efterhand kan vi se att det fungerat, avslutar Fredrik.

Tinctor


Telefon: 0708-43 92 41


Email:
fredrik.roeck.hansen@tinctor.se

Hemsida:
www.tinctor.se

Adress:
Tinctor
Box 5216
10245 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN